/
/
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Nasi prawnicy zapewnią kompleksowe wsparcie w zakresu ubiegania się o zamówienie publiczne lub udzielania zamówień publicznych. Świadczymy usługi związane z przygotowaniem i udzielaniem zamówień – tak sektorowych jak i pozasektorowych.

Mamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną tak zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nasze wsparcie zapewniamy na każdym etapie działań związanych z zamówieniami publicznymi, w tym w zakresie przygotowywania oferty, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, istotnych postanowień umów oraz wszelkiej dokumentacji potrzebnej dla udzielenia zamówienia.

W razie potrzeby zapewniamy wsparcie w sprawach spornych, reprezentując w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w procesach sądowych.