/
/
Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w ramach postępowań arbitrażowych i mediacyjnych.
 
Przeprowadzenie postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.
 

Przygotowujemy umowy o przeprowadzenie mediacji lub klauzule arbitrażowe.