/
/
Prawo pracy

Prawo pracy

Oferujemy wsparcie zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy naszych Klientów w relacjach z pracownikami, jak również partnerami społecznymi.
 

Doradzamy naszym Klientom przy kształtowaniu stosunków pracy, począwszy od momentu ich nawiązania po moment ich ustania. Doradzamy także przy innych formach zatrudniania np. umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie itp. Wspieramy przy tworzeniu, negocjowaniu, wdrażaniu układów zbiorowych pracy, regulaminów (pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.), polityk, procedur, zarządzeń. Doradzamy w projektach restrukturyzacyjnych, w tym przy programach dobrowolnych odejść, czy zwolnieniach grupowych. Doradzamy przy transakcjach w wyniku których dochodzi do przejścia zakładów pracy z dotychczasowego na nowego pracodawcę, bierzemy przy tym udział w negocjacjach transferowych oraz wspieramy naszych Klientów w okresie integracji przedsiębiorstw.

Wspieramy klientów w relacjach w partnerem społecznym – bierzemy udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi, procesach konsultacji z radami pracowników.
 

Reprezentujemy Klientów – zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach na wszystkich etapach, w tym na etapie sądowym.