/
/
Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne na każdym etapie działalności biznesowej Klienta.

Zajmujemy się tworzeniem i łączeniem, podziałem i likwidacją spółek. Doradzamy przy opracowaniu projektów aktów korporacyjnych niezbędnych dla funkcjonowanie spółek i ich organów. Pomagamy w budowaniu ładu korporacyjnego.
 
Bierzemy udział jako doradcy, pełnomocnicy w zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów itp.
 

Zapewniamy bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, organów korporacyjnych spółek. Doradzamy dla podmiotów z sektora prywatnego, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również spółek Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.