/
/
Prawo karne

Prawo karne

Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i karno-gospodarczych przed organami ścigania i sądami powszechnymi. Wspieramy pokrzywdzonych Klientów w toku działań organów ścigania, inicjując niezbędne czynności, w tym pomagamy skierować zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
 

Wspieramy przedsiębiorstwa w zarządzaniu kryzysowym i komunikacji.
Doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych w szczególności nadużyć gospodarczych i finansowych, korupcji, nadużycia zaufania i przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.