/
/
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Realizujemy kompleksową obsługę prawną w obszarze związanym z ochroną danych osobowych (w tym RODO).  Zajmujemy się m.in. prowadzeniem audytów procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności takich jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry czynności przetwarzania czy umów powierzenia, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Na bieżąco wspieramy przedsiębiorstwa w przypadku naruszeń ochrony danych.

Doradzamy przy ochronie danych osobowych w stosunkach pracowniczych, kompleksowo analizujemy problematykę przetwarzania danych osobowych zarówno wewnątrz organizacji, jako podmiocie przetwarzającym dane, jak i na zewnątrz organizacji. W razie potrzeby zapewniamy zastępstwo w postępowaniach przed właściwymi organami w sprawie ochrony danych osobowych, wspieramy w postępowaniach kontrolnych oraz w działaniach pokontrolnych.