Specjalizacje

Przedstawiamy zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych specjalizacji

p01
Prawo energetyczne, zasoby naturalne i infrastruktura

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla sektora energetycznego.

+
p02
Nieruchomości

Świadczymy kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości.

+
p03
Prawo publiczne

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym i administracją umożliwia skuteczne doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień administracji samorządowej i ustroju samorządu w Polsce.

+
p04
Prawo korporacyjne

Zajmujemy się tworzeniem i łączeniem, podziałem i likwidacją spółek. Doradzamy przy opracowaniu projektów aktów korporacyjnych niezbędnych dla funkcjonowanie spółek i ich organów. Pomagamy w budowaniu ładu korporacyjnego.

+
p05
Prawo kontraktów

Oferujemy kompleksowe usługi prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

+
p06
Prawo pracy

Oferujemy wsparcie zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy naszych Klientów w relacjach z pracownikami, jak również partnerami społecznymi.

+
p07
IT i nowe technologie

Wspieramy Klientów we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, dających przewagę im m.in. konkurencyjną.

+
p08
Własność intelektualna

Doradzamy jak Klienci mogą chronić znaki towarowe, wzory użytkowe, wynalazki, know-how, tajemnice handlowe.

+
p09
Zamówienia Publiczne

Nasi prawnicy zapewnią kompleksowe wsparcie w zakresu ubiegania się o zamówienie publiczne lub udzielania zamówień publicznych. Świadczymy usługi związane z przygotowaniem i udzielaniem zamówień – tak sektorowych jak i pozasektorowych.

+
p10
Rozwiązywanie sporów

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w ramach postępowań arbitrażowych i mediacyjnych.

+
p11
Prawo karne

Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i karno-gospodarczych przed organami ścigania i sądami powszechnymi. Wspieramy pokrzywdzonych Klientów w toku działań organów ścigania, inicjując niezbędne czynności, w tym pomagamy skierować zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

+
p12
Ochrona danych osobowych

Realizujemy kompleksową obsługę prawną w obszarze związanym z ochroną danych osobowych (w tym RODO). 

+