Rewolucyjne zmiany dotyczące nakrycia głowy we wszystkich dyscyplinach jeździeckich FEI

Od stycznia 2021 r. ochronne nakrycia głowy będą wymagane we wszystkich dyscyplinach jeździeckich FEI. Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego Fédération Equestre Internationale (FEI), które odbyło się we wtorek 19 listopada 2019 r. w Moskwie delegaci z federacji narodowych zagłosowali pozytywnie za ogólną zmianą zasad noszenia ochronnych nakryć głowy w ramach wszystkich dyscyplin jeździeckich w każdym miejscu na arenie pokazowej. Delegaci jednogłośnie zagłosowali za zaakceptowaniem zmianą statutu […]

Od stycznia 2021 r. ochronne nakrycia głowy będą wymagane we wszystkich dyscyplinach jeździeckich FEI.

Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego Fédération Equestre Internationale (FEI), które odbyło się we wtorek 19 listopada 2019 r.
w Moskwie delegaci z federacji narodowych zagłosowali pozytywnie za ogólną zmianą zasad noszenia ochronnych nakryć głowy w ramach wszystkich dyscyplin jeździeckich w każdym miejscu na arenie pokazowej. Delegaci jednogłośnie zagłosowali za zaakceptowaniem zmianą statutu FEI w tym zakresie. Nowe zasady FEI przyjęte na Zgromadzeniu Ogólnym wejdą w życie od stycznia 2021 r.

Wprowadzana zmiana dotycząca obligatoryjnych nakryć głowy obejmuje wszystkie dyscypliny jeździeckie FEI, w tym także rajdy długo dystansowe. Co jednak istotne, nowe reguły nie będą dotyczyły woltyżerki, która nie jest uważana przez FEI za „jazdę”, ma zaś ona na celu wykonywanie gimnastyki oraz akrobacji przez jeźdźca bądź grupę zawodników na koniu. Jak zaznaczył Przewodniczący Komitetu Ujeżdżeniowego FEI – Frank Kemperman, uzasadniając wprowadzaną zmianę, „podczas wykonywania figur w woltyżerce niezwykle istotnym jest zachowanie równowagi, a dodatkowy ciężar w postaci ochronnego nakrycia głowy mógłby przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, co spowodowałoby, że równowaga zawodników nie byłaby w pełni zachowywana (a tak jak w gimnastyce, tak i w woltyżerce zawodnicy są doskonale szkoleni w razie upadku)”.

Źródło: According to Article 140, the only time athletes may remove their helmets would be if applicable sports rules allow for this while accepting prizes, during the playing of the national anthem and other ceremonial protocol. Failure to wear protective headgear when required will result in
a yellow warning card unless exceptional circumstances apply. This mandatory protective headgear rule would not apply to vaulting.

https://www.chronofhorse.com/article/fei-approves-mandatory-headgear-for-ridden-sports-in-2021

Protective headgear will be required in all FEI ridden disciplines as of January 2021, as well as the marathon division of the driving discipline.
This includes reining and dressage but not vaulting (which isn’t considered “riding”) at any time on the show grounds. Exceptions may be made on a discipline-by-discipline basis during award ceremonies and the playing of national anthems.

https://thehorse.com/181766/fei-votes-for-changes-affecting-safety-welfare/

This applies to ridden disciplines only, and to the marathon phase of driving,” said Kemperman. “As for vaulting, based on studies, and especially considering that these are often children on these horses, we know that with protective headgear, the balance might be thrown off because of the weight, and so their use could be counterproductive. So like in gymnastics,
(the vaulters) are trained to fall.”

http://www.eurodressage.com/2019/11/19/fei-adopts-protective-headgear-requirement-all-riders-2021

Wejście w życie przyjętej zmiany w zakresie obowiązkowego wymogu noszenia nakryć głowy zostało na wniosek Holandii (która zażądała rocznego odroczenia wejścia w życie zmian „w celu dobrego przygotowania się do zmienianej reguły”) odroczone do dnia 1 stycznia 2021 r. Przyjęto,
że termin ten umożliwi doszkolenie zawodników w zakresie nowych przepisów oraz pozwoli producentom na wyprodukowanie wystarczającej ilości ochronnych nakryć głowy.

Wprowadzana zasada obligatoryjnych nakryć głowy nie dopuszcza możliwości obowiązywania odmiennych uregulowań w powyższym zakresie (innych zasad ochrony głowy) w ramach poszczególnych dyscyplin jeździeckich i konkurencji.

Zmiany nakładają na wszystkich zawodników obowiązek noszenia zatwierdzonego sprzętu ochronnego na głowie za każdym razem, gdy znajdują się na terenie pokazowym FEI, w tym na arenie zawodów. Wyjątkiem, od wspomnianej powyżej zasady generalnej, jest możliwość odmiennego uregulowania zasad dotyczących noszenia nakrycia głowy podczas ceremonii wręczenia nagród i grania hymnu narodowego – podczas ceremonii wręczenia nagród i grania hymnu narodowego zawodnicy będą mogli zdjąć nakrycie głowy „if applicable Sports Rules allow for this”.

Zmiany uzasadniane są przede wszystkim wymogami bezpieczeństwa, troską o zdrowie zawodników, postulatami środowisk medycznych, chęcią zapobiegania wypadkom terenie pokazowym FEI oraz często wiekiem zawodników (w zawodach biorą udział dzieci lub też znajdują się one
na terenie pokazowym FEI).

Należy wskazać, iż wprowadzane zmiany spotkały się nie tylko z poparciem ale także z krytyką m.in. środowisk nie tylko niektórych federacji reprezentujących kraje o silnej kulturze i tradycji ujeżdżenia ale także samych zawodników. Środowiska te wskazywały, że postulowana zmiana przypisów nie pozwoli zachować najlepszych tradycji ujeżdżenia.

Aktualnie obowiązujące jeszcze przepisy dyscypliny ujeżdżenia na zawodach krajowych i międzynarodowych, opublikowane przez Polski Związek Jeździecki (wydane na podstawie 25 wydania FEI Dressage Rules obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.), regulujące kwestię ubioru osób dosiadających koni, stanowią w artykule 427, iż:

  • wszyscy zawodnicy (jak również wszystkie inne osoby) dosiadający koni są zobowiązani do używania kasku ochronnego, natomiast dzieci, zawodnicy na kucach, juniorzy i młodzi jeźdźcy oraz U25 także podczas przeglądu koni; zaleca  się  również  używanie  kasku ochronnego  przez wszelkie  inne osoby prezentujące konie podczas przeglądu koni;
  • każdemu zawodnikowi (jak również każdej innej osobie) łamiącej ww. przepis zostanie natychmiast zakazana dalsza jazda do czasu prawidłowego założenia kasku ochronnego;
  • odstępstwa: zawodnicy mający 26  lat i  starsi dosiadający  koni siedmioletnich (7) i starszych koni mogą startować w cylindrach/melonikach zamiast w kaskach ochronnych (wyjątek  ten  ma  zastosowanie w odniesieniu do aktualnie rozgrywanego konkursu i do poprzedzającego go  rozprężenia, bez  przerwy  przed  konkursem);
  • zawodnicy mogą zdjąć cylinder/melonik (ale nie kask ochronny) podczas ukłonu na początku i zakończeniu  programu oraz podczas  ceremonii rozdania  nagród i w czasie rundy honorowej;
  • zaleca się,  aby  zawodnicy,  wobec  których  może  być  zastosowane odstępstwo  od  generalnych  zasad,  używali  kasku  ochronnego  dla własnego  bezpieczeństwa; jeśli  zawodnik  zdejmie  nakrycie  głowy, zgodnie lub niezgodnie z niniejszymi przepisami, zawsze będzie to na jego własną odpowiedzialność;
  • kask ochronny w formie cylindra może być używany w takich samych sytuacjach jak standardowy cylinder.

Przytoczone przepisy obowiązują do końca 2020 roku. Po wprowadzeniu od stycznia 2021 roku zmian przewidzianych zmianą statutu FEI – wszyscy zawodnicy będą mieli obowiązek noszenia zatwierdzonego sprzętu ochronnego na głowie za każdym razem, gdy znajdują się na terenie pokazowym FEI, w tym na arenie zawodów.

Oby przyjęta zmiana przypisów i odroczenie wejścia jej w życie do dnia 1 stycznia 2021 r. pozwoliły na dobre przygotowanie się do zmienianych zasad, doszkolenie zawodników w zakresie nowych regulacji, a producentom na zaprojektowanie i wyprodukowanie takich nakryć głowy, które jednocześnie pozwolą na zachowanie najlepszych tradycji ujeżdżenia jednocześnie odpowiadając wymogom bezpieczeństwa.

adw. Marcin Nowakowski                          adw. Agnieszka Dąbrowska